Den bibliska läran: En sammanfattning av den evangelisk-lutherska kyrkans tro och bekännelse | 誠品線上

Den bibliska läran: En sammanfattning av den evangelisk-lutherska kyrkans tro och bekännelse

作者 Sten Rydh
出版社 Ingram International Inc
商品描述 Den bibliska läran: En sammanfattning av den evangelisk-lutherska kyrkans tro och bekännelse:,VadlärBibelniolikatrosfrågor?Dagensmänniskorharallamöjligatankar

內容簡介

內容簡介 Vad lär Bibeln i olika trosfrågor? Dagens människor har alla möjliga tankar om religion och filosofi och vi kan vara tacksamma över att vi lever i ett samhälle, där var och en får fundera över sin egen väg i livet. Boken presenterar vad Bibeln själv lär om Gud, Treenigheten, skapelsen, lagen, synden, Jesus Kristus, rättfärdiggörelsen, Anden, helgelsen, bönen, kyrkan, ämbetet, sakramenten, utkorelsen och de yttersta tingen. Här visas också att den evangelisk-lutherska kyrkans tro och bekännelse stämmer överens med den bibliska läran. Utgångspunkten är att all kristen tro och lära måste bygga på Bibelns egna ord.

作者介紹

作者介紹 Författaren Sten Rydh, teol. kand., prästvigd 1973, är kyrkoherde i Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige. Sten har också mångårig erfarenhet som lärare och föreläsare inom flera områden, t.ex. matematik och musik.

商品規格

書名 / Den bibliska läran: En sammanfattning av den evangelisk-lutherska kyrkans tro och bekännelse
作者 / Sten Rydh
簡介 / Den bibliska läran: En sammanfattning av den evangelisk-lutherska kyrkans tro och bekännelse:,VadlärBibelniolikatrosfrågor?Dagensmänniskorharallamöjligatankar
出版社 / Ingram International Inc
ISBN13 / 9789179690649
ISBN10 /
EAN / 9789179690649
誠品26碼 /
尺寸 / 21.0X14.8X0.9CM
重量(g) / 208.7
語言 / 3:英文
尺寸 / 21.0X14.8X0.9CM
裝訂 / P:平裝
頁數 / 170
級別 / N:無

活動