Unonkala onobubele (Xhosa Edition of "The Caring Crab") | 誠品線上

Unonkala onobubele (Xhosa Edition of "The Caring Crab")

作者 Tuula Pere
出版社 Ingram International Inc
商品描述 Unonkala onobubele (Xhosa Edition of "The Caring Crab"):,ColintheCrab,themostskillfulbuilderontheeasternriverbank,neverhesitatestohelphisfriends.NowColinisbus

內容簡介

內容簡介 Colin the Crab, the most skillful builder on the eastern riverbank, never hesitates to help his friends. Now Colin is busy with his own new project-a garden pavilion for his home. But after a week of hard work, the pavilion of his dreams is still unfinished. Even worse, a boisterous fish family has taken over the construction site. The exhausted Colin buries himself under a blanket and refuses to open his curtains. Puzzled, Colin's friends call an emergency meeting-it's time for them to take action -----Lo nonkala ungu Cebo wayesaziwa kakhulu nge talente yakhe yokwakha. Kwaye wayesoloko eluncedo kubahlobo bakhe. Emva kweveki enzima, indlwana yakhe yegadi yayingekagqitywa ukwakhiwa, kwaye wayehlaselwe ziintlanzi, ezafika zazenzela ikhaya ecaleni kwendlu yakhe.Ekudinweni kwakhe u Cebo wazivalela endlwini yakhe. Wazifihla phantsi kweengubo, yabe ivaliwe ikhethini yakhe. Badideka kakhulu abahlobo bakhe sesi simo, kwanyanzeleka ukuba kubizwe intlanganiso engxamisekileyo.

商品規格

書名 / Unonkala onobubele (Xhosa Edition of "The Caring Crab")
作者 / Tuula Pere
簡介 / Unonkala onobubele (Xhosa Edition of "The Caring Crab"):,ColintheCrab,themostskillfulbuilderontheeasternriverbank,neverhesitatestohelphisfriends.NowColinisbus
出版社 / Ingram International Inc
ISBN13 / 9789523259515
ISBN10 /
EAN / 9789523259515
誠品26碼 /
尺寸 / 25.4X20.3X0.8CM
重量(g) / 408.2
語言 / 3:英文
級別 / N:無
頁數 / 56
裝訂 / H:精裝