An Fáidh: The Prophet in Irish | 誠品線上

An Fáidh: The Prophet in Irish

作者 Kahlil Gibran
出版社 Ingram International Inc
商品描述 An Fáidh: The Prophet in Irish:,Leabhar26fabhalscéalscríofamardhántapróiséAnFáidhleKahlilGibran,fileagusfealsamhLiobánach-Mheiriceánach.Basabhliain1923afoilsí

內容簡介

內容簡介 Leabhar 26 fabhalscéal scríofa mar dhánta próis é An Fáidh le Kahlil Gibran, file agus fealsamh Liobánach-Mheiriceánach. Ba sa bhliain 1923 a foilsíodh ar dtús é agus is é an saothar is iomráití de chuid Gibran é. Aistríodh go breis is 100 teanga é, ceann de na leabhair is mó a aistríodh riamh. Ní raibh sé riamh as cló.Cuirtear an Fáidh Almustafa in aithne dúinn i dtosach an leabhair. Dosaen bliain atá sé ag feitheamh leis an long a thabharfaidh abhaile é. Sula n-imíonn sé, iarrann cuid d'áitreabhaigh na cathrach Orfalaís air a thuiscint do choincheapa áirithe a roinnt leo den uair dheireanach ("Labhair linn faoi..."). Tugann an Fáidh 26 seanmóir uaidh a bhaineann le buncheisteanna na beatha, is e sin an grá, an pósadh, leanaí, déirc, ithe is ól, obair, áthas is brón, tithe, éadach, díol agus ceannach, coiriúlacht agus pionós, dlíthe, saoirse, réasún agus paisean, pian, féin-eolas, teagasc, cairdeas, caint, am, maith is olc, paidreoireacht, pléisiúr, áilleacht, reiligiún, agus i ndeireadh na dála, an bás. Sa chaibidil dheireanach, tá ceist cad is brí le brí fite fuaite ina bhriathra scoir.----------The Prophet is a book of 26 fables written in English prose poetry by the Lebanese-American poet and philosopher Kahlil Gibran. It was first published in 1923 and is Gibran's best known work. The Prophet has been translated into over 100 languages, making it one of the most translated books in history. It has never been out of print.The narrative introduces us to the Prophet Almustafa, who has waited twelve years for his ship, which will finally take him back to his homeland. Before leaving, some inhabitants of the city of Orphalese ask him to convey to them his insights on various topics for the last time ("Speak to us of..."). The Prophet relates 26 sermons that deal with basic questions of human life, namely love, marriage, children, giving, eating and drinking, work, joy and sorrow, houses, clothes, buying and selling, crime and punish-ment, laws, freedom, reason and passion, pain, self-knowledge, teaching, friendship, talking, time, good and evil, prayer, pleasure, beauty, religion, and finally death. In the final chapter, Almustafa interweaves a discussion about the question of meaning into his parting words.

商品規格

書名 / An Fáidh: The Prophet in Irish
作者 / Kahlil Gibran
簡介 / An Fáidh: The Prophet in Irish:,Leabhar26fabhalscéalscríofamardhántapróiséAnFáidhleKahlilGibran,fileagusfealsamhLiobánach-Mheiriceánach.Basabhliain1923afoilsí
出版社 / Ingram International Inc
ISBN13 / 9781782012498
ISBN10 /
EAN / 9781782012498
誠品26碼 /
尺寸 / 21.6X14.0X0.9CM
重量(g) / 217.7
語言 / 3:英文
級別 / N:無
頁數 / 136
裝訂 / P:平裝