2022 RYU-RYU Diary A6 Monthly Flower White | 誠品線上

2022 RYU-RYU Diary A6 Monthly Flower White

商品描述 2022 RYU-RYU Diary A6 Monthly Flower White:,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。

商品規格

商品名 / 2022 RYU-RYU Diary A6 Monthly Flower White
簡介 / 2022 RYU-RYU Diary A6 Monthly Flower White:,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。
誠品26碼 / 2682014053005
尺寸 / 14.7X10X1CM
材質 / 紙 PVC聚氯乙烯
重量(g) / 60
裝訂 /
類別 / 耶誕 新年
語言 /
級別 /

活動