SỨc MẠnh CỦa Lòng TỪ | 誠品線上

SỨc MẠnh CỦa Lòng TỪ

作者 His Holiness Dalai Lama
出版社 Ingram International Inc
商品描述 SỨc MẠnh CỦa Lòng TỪ:,Từngy6đếnngy16thng6năm2007ny,ĐứcĐạtLaiLạtMasẽviếngthămcChu,đylchuyếnthămclầnthứnămcủaNgiđểgiảngdạy

內容簡介

內容簡介 Từ ng y 6 đến ng y 16 th ng 6 năm 2007 n y, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ viếng thăm c Ch u, đ y l chuyến thăm c lần thứ năm của Ng i để giảng dạy Phật Ph p. Mọi người đang tr ng đợi sự xuất hiện của ng i. Bốn lần viếng thăm c trước đ y đ diễn ra v o c c năm 1982, 1992, 1996, 2002, đặc biệt trong lần viếng thăm v hoằng ph p lần thứ tư năm 2002, đ c tr n 110. 000 người tr n khắp c c thủ phủ như Melbourne, Geelong, Sydney, v Canberra đến lắng nghe ng i thuyết giảng để thay đổi v thăng hoa đời sống t m linh của m nh. C thể n i Đức Đạt Lai Lạt Ma l nh hoằng ph p vĩ đại nhất của PG trong thời hiện đại, v được xem l người c nhiều t c phẩm Phật học được người T y Phương tiếp nhận v t m đọc nhất. Tập s ch nhỏ n y được ấn h nh trong m a Phật Đản năm nay, l một m n qu khi m tốn k nh d ng tặng đến Đức Đạt Lai Lạt Ma nh n chuyến viếng thăm c năm nay v cũng để chia sẻ bức th ng điệp từ bi của Ng i đến với mọi người trong biển đời phiền lụy v khổ đau n y. Xin chắp tay nguyện cầu cho xứ sở T y Tạng sớm t m lại được nền độc lập tự do, để mang lại hạnh ph c ấm no cho người d n T y Tạng v cũng để Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 c cơ hội trở về cố hương sau nhiều thập ni n sống lưu vong ở nước ngo i. From the 6th to 16th of June 2007, His Holiness the Dalai Lama will visit Australia. This is his fifth trip here to teach the Buddha-Dharma. Everyone here is anxiously waiting for His arrival. His first four visits occurred in 1982, 1992, 1996 and 2002. In 2002, there were approximately 110,000 people (from cities like Geelong, Melbourne, Sydney and Canberra) who came to listen to his preaching, in order to change and develop their spiritual lives. It can be said that His Holiness the Dalai Lama is the greatest Buddhist preacher in the modern age and has written many books on Buddhism, These have attracted many western readers to read about Buddhism.This book, published in the year of Lord Buddha's 2631st birthday, is a humble gift, offered to His Holiness the Dalai Lama on the occasion his Australian trip, and this Vietnamese translation also shares his message of compassion to all sentient beings in this suffering world.May the Lord Buddha bless that Tibet regain their freedom and independence and may His Holiness the Dalai Lama return back to his homeland in the near future after many decades in exile.

商品規格

書名 / SỨc MẠnh CỦa Lòng TỪ
作者 / His Holiness Dalai Lama
簡介 / SỨc MẠnh CỦa Lòng TỪ:,Từngy6đếnngy16thng6năm2007ny,ĐứcĐạtLaiLạtMasẽviếngthămcChu,đylchuyếnthămclầnthứnămcủaNgiđểgiảngdạy
出版社 / Ingram International Inc
ISBN13 / 9781716354373
ISBN10 /
EAN / 9781716354373
誠品26碼 /
尺寸 / 22.9X15.2X1.1CM
重量(g) / 276.7
語言 / 3:英文
級別 / N:無
頁數 / 184
裝訂 / P:平裝

活動