Hypnóza | 誠品線上

Hypnóza

作者
出版社 Ingram International Inc
商品描述 Hypnóza:,Ročenka,ktersezaměŕujenapopularizacihypnoterapieahypnzy.Seznamujesirokčtenŕskpublikumsnejrůznějsmitmatytakzoblastipsychologie.Pŕispvajdonějnejenčesto

內容簡介

內容簡介 Ročenka, kter se zaměŕuje na popularizaci hypnoterapie a hypn zy. Seznamuje sirok čten ŕsk publikum s nejrůznějs mi t maty tak z oblasti psychologie. Pŕisp vaj do něj nejen čest odborn ci sv mi čl nky, kter nab z i moznost sebevzděl v n . Kromě toho obsahuje tak rozhovory se zn m mi osobnostmi a odborn ky.

商品規格

書名 / Hypnóza
作者 /
簡介 / Hypnóza:,Ročenka,ktersezaměŕujenapopularizacihypnoterapieahypnzy.Seznamujesirokčtenŕskpublikumsnejrůznějsmitmatytakzoblastipsychologie.Pŕispvajdonějnejenčesto
出版社 / Ingram International Inc
ISBN13 / 9781637529775
ISBN10 /
EAN / 9781637529775
誠品26碼 /
尺寸 / 29.7X21.0X0.1CM
重量(g) / 90.7
語言 / 3:英文
級別 / N:無
頁數 / 26
裝訂 / P:平裝