Shkenca e pasurimit: Si të bëhesh i pasur e i suksesshën përmes mendimit krijues | 誠品線上

Shkenca e pasurimit: Si të bëhesh i pasur e i suksesshën përmes mendimit krijues

作者 Wallace D. Wattles
出版社 Ingram International Inc
商品描述 Shkenca e pasurimit: Si të bëhesh i pasur e i suksesshën përmes mendimit krijues:,"Shkencaepasurimit"(Thescienceofgettingrich)iWALLACED.WATTLES,ështënjëngalib

內容簡介

內容簡介 "Shkenca e pasurimit" (The science of getting rich) i WALLACE D. WATTLES, është një nga librat më të famshëm në esoterikë dhe rrugët e pasurimit përmes mendimit krijues. Një libër që ka shitur miliona kopje dhe një guide e mrekullueshme se si të pasurohesh me fuqinë e mendjes dhe vullnet. I garantuar që funksionon për gjithkënd. Mbi këtë libër është mbështetur filmi dhe libri bestseller "Sekreti" dhe shumica e kishave të prosperitetit sot mbështeten mbi filozofinë e tij, se Zoti dëshiron që gjithkush të bëhet i pasur dhe pasuria e marrë përmes mendjes krijuese të sjell më pranë tij.

商品規格

書名 / Shkenca e pasurimit: Si të bëhesh i pasur e i suksesshën përmes mendimit krijues
作者 / Wallace D. Wattles
簡介 / Shkenca e pasurimit: Si të bëhesh i pasur e i suksesshën përmes mendimit krijues:,"Shkencaepasurimit"(Thescienceofgettingrich)iWALLACED.WATTLES,ështënjëngalib
出版社 / Ingram International Inc
ISBN13 / 9789928324207
ISBN10 /
EAN / 9789928324207
誠品26碼 /
尺寸 / 20.3X12.7X0.6CM
重量(g) / 122.5
語言 / 3:英文
級別 / N:無
頁數 / 106
裝訂 / P:平裝

活動