Kasto Biralo? | 誠品線上

Kasto Biralo?

作者 Sudha Ojha
出版社 Ingram International Inc
商品描述 Kasto Biralo?:,Bigcats,smallcats,shycats,clumsycatsChildrenwilllovethebeautifullyillustratedcatsinthisbookaboutoneoftheworld'sfavoritepets.कस्तोबिरा

內容簡介

內容簡介 Big cats, small cats, shy cats, clumsy cats Children will love the beautifully illustrated cats in this book about one of the world's favorite pets.कस्तो बिरालो ? बलियो बालकिताबमा विभिन्न रङ तथा आसनका टाटेपाटे, भुत्ले, ढाडे, फुच्चे, चस्मे आदि बिरालाहरू छन्। बालबालिकाहरूले सुन्दर ढङ्]गमा चित्रण गरिएका बिरालाहरू मन पराउँछन् । यस किताबले उनीहरूलाई विश्वमै रुचाइएको घरपालुवा जनावरहरूमध्येको एक बिरालाबारे वर्णनात्मक शब्दहरू सिक्दै विभिन्]न किसिमका कुराकानी गर्न राम्रो मौका दिन्छ।

商品規格

書名 / Kasto Biralo?
作者 / Sudha Ojha
簡介 / Kasto Biralo?:,Bigcats,smallcats,shycats,clumsycatsChildrenwilllovethebeautifullyillustratedcatsinthisbookaboutoneoftheworld'sfavoritepets.कस्तोबिरा
出版社 / Ingram International Inc
ISBN13 / 9781649980083
ISBN10 /
EAN / 9781649980083
誠品26碼 /
尺寸 / 21.6X21.6X0.2CM
重量(g) / 90.7
語言 / 3:英文
級別 / N:無
頁數 / 28
裝訂 / P:平裝

活動