Lär dig Arabiska - Snabbt Lätt Effektivt: 2000 viktiga ordlistor | 誠品線上

Lär dig Arabiska - Snabbt Lätt Effektivt: 2000 viktiga ordlistor

作者 Pinhok Languages
出版社 Ingram International Inc
商品描述 Lär dig Arabiska - Snabbt Lätt Effektivt: 2000 viktiga ordlistor:,Denhrbokeninnehllerordlistormed2000avdevanligasteordenochfraserna,sorteradeefterhuroftadeanv

內容簡介

內容簡介 Den h r boken inneh ller ordlistor med 2000 av de vanligaste orden och fraserna, sorterade efter hur ofta de anv nds i dagligt tal. Ordboken f ljer 80 20-regeln vilket inneb r att du f rst l r dig viktiga ord och grundl ggande meningsbyggnad, s att du kan g ra snabba framsteg och h ller motivationen uppe. Vem b r k pa den h r boken?Boken r till f r nyb rjare och personer med grundl ggande kunskaper i arabiska som r sj lvmotiverade och villiga att gna 15 till 20 minuter om dagen t att f rb ttra sitt ordf rr d. Boken har ett enkelt uppl gg tack vare att allt ov sentligt har skalats bort. Det inneb r att du kan gna all din energi t de delar som hj lper dig att g ra s stora framsteg som m jligt, p kortast m jliga tid. Om du kan t nka dig att l gga ner 20 minuter varje dag r den h r boken sannolikt den b sta investeringen du kan g ra om du r nyb rjare eller besitter grundl ggande arabiskakunskaper. Du kommer f rundras n r du m rker hur stora framsteg du gjort efter bara n gra veckors vning. Vem b r inte k pa den h r boken?Den h r boken r inte till f r dig som beh rskar arabiska p en avancerad niv . Om du redan har goda kunskaper i arabiska rekommenderar vi att du g r till v r webbplats och s ker efter v r arabiska ordbok som inneh ller fler ord och har grupperats efter mne. Den r perfekt f r dig som befinner dig p en avancerad niv och vill f rb ttra ditt ordf rr d inom vissa fackomr den.Den h r boken rekommenderas inte heller f r dig som r ute efter en allt-i-ett-bok f r arabiskastudier som v gleder dig genom de olika steg som kr vs f r att l ra sig arabiska. Boken inneh ller endast ordlistor och vi f rv ntar oss att k paren l r sig s dant som grammatik och uttal via andra k llor eller spr kkurser. Den h r bokens styrka r koncentrationen p snabb inl rning av viktiga ord och fraser, p bekostnad av den information som m nga f rv ntar sig av en konventionell spr kl robok. Ha det i tanke n r du k per boken. Hur anv nder jag boken?Den h r boken r b st l mpad f r anv ndning varje dag och f r genomg ng av ett best mt antal sidor vid varje inl rningstillf lle. Boken r uppdelad i 50 ordlistor som uppmuntrar dig att g igenom boken stegvis. S g till exempel att du just nu repeterar ord 101 till 200. N r du k nner dig s ker p orden fr n 101 till 150 kan du b rja med ord 201 till 250, f r att n sta dag hoppa ver 101 till 150 och forts tta repetera ord och fraser fr n 151 till 250. P s s tt kan du g igenom boken steg f r steg, och dina spr kkunskaper kar f r varje sida du beh rskar.

商品規格

書名 / Lär dig Arabiska - Snabbt Lätt Effektivt: 2000 viktiga ordlistor
作者 / Pinhok Languages
簡介 / Lär dig Arabiska - Snabbt Lätt Effektivt: 2000 viktiga ordlistor:,Denhrbokeninnehllerordlistormed2000avdevanligasteordenochfraserna,sorteradeefterhuroftadeanv
出版社 / Ingram International Inc
ISBN13 / 9781979481038
ISBN10 /
EAN / 9781979481038
誠品26碼 /
尺寸 / 22.9X15.2X0.5CM
重量(g) / 127.0
語言 / 3:英文
級別 / N:無
頁數 / 86
裝訂 / P:平裝

活動