Haiv Neeg Hmoob Yog Leej Twg?: Who are the Hmong People? | 誠品線上

Haiv Neeg Hmoob Yog Leej Twg?: Who are the Hmong People?

作者 Khab Yaj Xyooj
出版社 Ingram International Inc
商品描述 Haiv Neeg Hmoob Yog Leej Twg?: Who are the Hmong People?:,ThisbookgivesanoverviewoftheHmongpeople,mainlythepeopleintheUnitedStates.Itistranslatedfromthebook,W

內容簡介

內容簡介 This book gives an overview of the Hmong people, mainly the people in the United States. It is translated from the book, Who are the Hmong People? Hmoob yog leejtwj? Hmoob los qhov twg los? Lub teb chaws twg Hmoob nyob coob tshaj? Puas muaj tseeb tim Hmooob ntsib ib tus Hmoob twg lawv tsis paub los lawv muab nws zeem tam li ib tus kwvtij, ib tus muam, tus phauj yawg laus los puas niam ntxawm txiv ntxawm, niam Hlob txiv hlob?

商品規格

書名 / Haiv Neeg Hmoob Yog Leej Twg?: Who are the Hmong People?
作者 / Khab Yaj Xyooj
簡介 / Haiv Neeg Hmoob Yog Leej Twg?: Who are the Hmong People?:,ThisbookgivesanoverviewoftheHmongpeople,mainlythepeopleintheUnitedStates.Itistranslatedfromthebook,W
出版社 / Ingram International Inc
ISBN13 / 9781734245042
ISBN10 /
EAN / 9781734245042
誠品26碼 /
尺寸 / 21.6X21.6X0.2CM
重量(g) / 90.7
語言 / 3:英文
級別 / N:無
頁數 / 30
裝訂 / P:平裝