The Purple Tour Live (CD+DVD) | 誠品線上

內容簡介

內容簡介

作者介紹

作者介紹 白蛇合唱團(WHITESNAKE)

The Purple Tour Live (CD+DVD):,

書名 / The Purple Tour Live (CD+DVD)
簡介 / The Purple Tour Live (CD+DVD):,
作者 / WHITESNAKE
出版社 / 華納國際音樂股份有限公司
誠品26碼 / 2681549680007
ISBN13 / 0603497864706
ISBN10 / 3497864706
EAN / 0603497864706
語言 / 英文
級別 /