KAT-TUN 2022巡迴演唱會 Honey (普通版 2DVD) | 誠品線上

KAT-TUN 2022巡迴演唱會 Honey (普通版 2DVD)

商品描述 KAT-TUN 2022巡迴演唱會 Honey (普通版 2DVD):,":誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域

內容簡介

內容簡介 "

商品規格

商品名 / KAT-TUN 2022巡迴演唱會 Honey (普通版 2DVD)
簡介 / KAT-TUN 2022巡迴演唱會 Honey (普通版 2DVD):,":誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域
誠品26碼 / 2682315333004
語言 / 4:日文
尺寸 / 19X13.5X1.4CM
級別 / N:無

活動