Shona Book: A book in Shona language | 誠品線上

Shona Book: A book in Shona language

作者 Ashok Kumawat
出版社 Ingram International Inc
商品描述 Shona Book: A book in Shona language:,Thisbookisbilingual(ShonaandEnglish).Iyonyayainotsanangurakurwakwehupenyukwemukomanawechidiki.Mukomanandewemhuriinehurom

內容簡介

內容簡介 This book is bilingual (Shona and English).Iyo nyaya inotsanangura kurwa kwehupenyu kwemukomana wechidiki. Mukomana ndewemhuri ine hurombo uye anodanana nemusikana akanaka. Asi baba vemusikana vanoda kumuroora kune mukomana akapfuma. Nekudaro, mukomana iyeye anoenda kuguta kunopfuma uye ndipo panotangira kurwira kwake. Chikamu chimwe nechimwe chenyaya chinokukurudzira.

商品規格

書名 / Shona Book: A book in Shona language
作者 / Ashok Kumawat
簡介 / Shona Book: A book in Shona language:,Thisbookisbilingual(ShonaandEnglish).Iyonyayainotsanangurakurwakwehupenyukwemukomanawechidiki.Mukomanandewemhuriinehurom
出版社 / Ingram International Inc
ISBN13 / 9798736214884
ISBN10 /
EAN / 9798736214884
誠品26碼 /
尺寸 / 20.3X12.7X0.6CM
重量(g) / 113.4
語言 / 3:英文
級別 / N:無
頁數 / 106
裝訂 / P:平裝

活動