《HANAYAMA 腦攻》益智解謎遊戲專區

隨時把玩活化思考,精密設計的大人系玩具

挑戰你的思考邏輯能力,訓練幾何與空間辨別的精巧玩具

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-03 Cage/ 籠

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-03 Cage/ 籠

【HANAYAMA|日本益智解謎立體拼圖】成立於1993年,已經有87年歷史,一直以來都專注於生產研發精緻與高品質的全年齡創意玩具,在全世界超過50個國家都有銷售。腦攻系列是HANAYAMA公司最熱銷的商品,日本有相關研究顯示,玩腦攻有助於小孩增進立體空間解析能力(提升智商),還能幫助長輩活化大腦功能腦攻有 1~6 級數的不同難易度需要玩家的思考力,邏輯及耐性解法大致可區分成三種 : 迷宮、角度、邏輯玩家可依照自己想挑戰的難度和玩法挑選屬於自己的腦攻透過努力嘗試解鎖的過程中,令挑戰者獲 得成就感不論挑戰者成功與否都能夠讓大家樂在其中難度★☆☆☆☆☆難度★★☆☆☆☆難度★★★☆☆☆難度★★★★☆☆難度★★★★★☆難度★★★★★★

腦攻-難度1

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 1-05 Love/ 心

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 1-05 Love/ 心

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 1-05 Love/ 心

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 1-04 Flag/ 旗

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 1-04 Flag/ 旗

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 1-04 Flag/ 旗

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 1-03 ABC/ 曲

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 1-03 ABC/ 曲

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 1-03 ABC/ 曲

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 1-02 Diamond/ 菱

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 1-02 Diamond/ 菱

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 1-02 Diamond/ 菱

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 1-01 Loop/ 合

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 1-01 Loop/ 合

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 1-01 Loop/ 合

腦攻-難度2

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 2-06 Dot/ 点

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 2-06 Dot/ 点

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 2-06 Dot/ 点

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 2-05 Harmony/ 奏

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 2-05 Harmony/ 奏

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 2-05 Harmony/ 奏

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 2-04 Box/ 箱

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 2-04 Box/ 箱

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 2-04 Box/ 箱

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 2-03 Hook/ 鉤

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 2-03 Hook/ 鉤

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 2-03 Hook/ 鉤

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 2-02 Key II/ 鍵

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 2-02 Key II/ 鍵

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 2-02 Key II/ 鍵

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 2-01 Horse/ 馬

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 2-01 Horse/ 馬

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 2-01 Horse/ 馬

腦攻-難度3

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-12 Slider/ 滑

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-12 Slider/ 滑

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-12 Slider/ 滑

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-11 Arrows/ 矢

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-11 Arrows/ 矢

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-11 Arrows/ 矢

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-10 Shift/ 囲

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-10 Shift/ 囲

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-10 Shift/ 囲

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-09 Galaxy/ 捻

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-09 Galaxy/ 捻

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-09 Galaxy/ 捻

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-08 G&G/ 重

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-08 G&G/ 重

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-08 G&G/ 重

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-07 Delta/ 參

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-07 Delta/ 參

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-07 Delta/ 參

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-06 Violon/ 弦

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-06 Violon/ 弦

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-06 Violon/ 弦

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-05 O'Gear/ 齒

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-05 O'Gear/ 齒

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-05 O'Gear/ 齒

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-04 Dolce/ 美

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-04 Dolce/ 美

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-04 Dolce/ 美

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-03 Cage/ 籠

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-03 Cage/ 籠

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-03 Cage/ 籠

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-02 S&S/ 雙

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-02 S&S/ 雙

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-02 S&S/ 雙

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-01 Star/ 星

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-01 Star/ 星

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 3-01 Star/ 星

腦攻-難度4

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-15 Dial/ 転

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-15 Dial/ 転

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-15 Dial/ 転

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-14 Cake/ 欠

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-14 Cake/ 欠

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-14 Cake/ 欠

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-13 Mobius/ 帶

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-13 Mobius/ 帶

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-13 Mobius/ 帶

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-12 Hexagon/ 巡

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-12 Hexagon/ 巡

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-12 Hexagon/ 巡

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-11 Keyhole/ 溝

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-11 Keyhole/ 溝

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-11 Keyhole/ 溝

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-10 U&U/ 錯

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-10 U&U/ 錯

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-10 U&U/ 錯

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-09 Twist/ 搦

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-09 Twist/ 搦

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-09 Twist/ 搦

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-08 Cylinder/ 錠

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-08 Cylinder/ 錠

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-08 Cylinder/ 錠

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-07 Donuts/ 連

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-07 Donuts/ 連

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-07 Donuts/ 連

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-06 Coil/ 回

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-06 Coil/ 回

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-06 Coil/ 回

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-05 Coaster/ 結

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-05 Coaster/ 結

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-05 Coaster/ 結

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-04 L'Oeuf/ 玉

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-04 L'Oeuf/ 玉

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-04 L'Oeuf/ 玉

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-03 Baroq/ 樂

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-03 Baroq/ 樂

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-03 Baroq/ 樂

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-02 Heart/ 戀

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-02 Heart/ 戀

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-02 Heart/ 戀

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-01 Ring/ 環

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-01 Ring/ 環

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 4-01 Ring/ 環

腦攻-難度5

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-16 Cyclone/ 風

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-16 Cyclone/ 風

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-16 Cyclone/ 風

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-15 Padlock/ 頑

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-15 Padlock/ 頑

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-15 Padlock/ 頑

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-14 Rattle/ 緩

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-14 Rattle/ 緩

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-14 Rattle/ 緩

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-13 H&H/ 絡

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-13 H&H/ 絡

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-13 H&H/ 絡

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-12 Square/ 方

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-12 Square/ 方

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-12 Square/ 方

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-11 Helix/ 華

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-11 Helix/ 華

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-11 Helix/ 華

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-10 Marble/ 球

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-10 Marble/ 球

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-10 Marble/ 球

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-09 Equa/ 天

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-09 Equa/ 天

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-09 Equa/ 天

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-08 Duet/ 磁

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-08 Duet/ 磁

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-08 Duet/ 磁

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-07 Radix/ 萌

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-07 Radix/ 萌

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-07 Radix/ 萌

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-06 RingII/ 輪

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-06 RingII/ 輪

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-06 RingII/ 輪

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-05 Spiral/ 渦

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-05 Spiral/ 渦

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-05 Spiral/ 渦

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-04 Laby/ 迷

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-04 Laby/ 迷

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-04 Laby/ 迷

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-03 Devil/ 爪

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-03 Devil/ 爪

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-03 Devil/ 爪

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-02 Amour/ 愛

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-02 Amour/ 愛

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-02 Amour/ 愛

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-01 Elk/ 角

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-01 Elk/ 角

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 5-01 Elk/ 角

腦攻-難度6

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-10 Rotor/ 錨

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-10 Rotor/ 錨

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-10 Rotor/ 錨

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-09 Hourglass/ 亞

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-09 Hourglass/ 亞

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-09 Hourglass/ 亞

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-08 Trinity/ 狹

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-08 Trinity/ 狹

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-08 Trinity/ 狹

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-07 Infinity/ 永

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-07 Infinity/ 永

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-07 Infinity/ 永

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-06 Vortex/ 紋

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-06 Vortex/ 紋

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-06 Vortex/ 紋

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-05 Quartet/ 絆

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-05 Quartet/ 絆

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-05 Quartet/ 絆

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-04 Nutcase/ 互

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-04 Nutcase/ 互

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-04 Nutcase/ 互

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-03 Enigma/ 卷

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-03 Enigma/ 卷

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-03 Enigma/ 卷

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-02 News/ 針

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-02 News/ 針

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-02 News/ 針

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-01 Chain/ 鎖

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-01 Chain/ 鎖

HANAYAMA腦攻益智解謎/ 6-01 Chain/ 鎖