MIT Technology Review: Best in Tech (No.56) | 誠品線上

MIT Technology Review: Best in Tech (No.56):MITTechnologyReview的特輯。總結出當今最進步的科技先驅,前50大科技企業排名,並且報導10大科技突破的詳細內容。包括基因

書名 / MIT Technology Review: Best in Tech (No.56)
簡介 / MIT Technology Review: Best in Tech (No.56):MITTechnologyReview的特輯。總結出當今最進步的科技先驅,前50大科技企業排名,並且報導10大科技突破的詳細內容。包括基因
作者 /
出版社 / 瑪蒂雅股份有限公司
誠品26碼 / 2681246738001
ISBN13 /
ISBN10 /
EAN / 072527401308156
級別 /
語言 / 英文
裝訂 / 平裝