LOLOI X RIFLE PAPER Co. Pillow Cover P6058 Navy Multi | 誠品線上

LOLOI X RIFLE PAPER Co. Pillow Cover P6058 Navy Multi

商品描述 LOLOI X RIFLE PAPER Co. Pillow Cover P6058 Navy Multi:,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新

商品規格

商品名 / LOLOI X RIFLE PAPER Co. Pillow Cover P6058 Navy Multi
簡介 / LOLOI X RIFLE PAPER Co. Pillow Cover P6058 Navy Multi:,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新
誠品26碼 / 2682026900007
重量(g) / 226.7
尺寸 / 55.9X55.9X0.3CM
材質 / 100%聚酯纖維
語言 /
級別 /
裝訂 /

活動