PAPIER PLATZ Eric Fusen My Desk | 誠品線上

PAPIER PLATZ Eric Fusen My Desk

商品描述 PAPIER PLATZ Eric Fusen My Desk:品牌介紹CRES於2012年成立之品牌。PAPIERPLATZ是德文「紙的廣場」的意思。創業者極度喜歡德國,故以德文名之。以大人的可愛為主題來製造

內容簡介

內容簡介 便利貼產品規格尺寸:7.5X7.5CM 材質:紙

商品規格

商品名 / PAPIER PLATZ Eric Fusen My Desk
簡介 / PAPIER PLATZ Eric Fusen My Desk:品牌介紹CRES於2012年成立之品牌。PAPIERPLATZ是德文「紙的廣場」的意思。創業者極度喜歡德國,故以德文名之。以大人的可愛為主題來製造
誠品26碼 / 2681455604005
材質 /
尺寸 / 7.5X7.5CM
裝訂 /
語言 /
級別 /

活動