Gakken SOU SOU Seal 間がさね | 誠品線上

Gakken SOU SOU Seal 間がさね

商品描述 Gakken SOU SOU Seal 間がさね:,貼紙尺寸:16.5X8.5CM示意圖:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新

內容簡介

內容簡介 貼紙尺寸:16.5X8.5CM示意圖

商品規格

商品名 / Gakken SOU SOU Seal 間がさね
簡介 / Gakken SOU SOU Seal 間がさね:,貼紙尺寸:16.5X8.5CM示意圖:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新
誠品26碼 / 2681275887008
材質 / 和紙
尺寸 / 16.5X8.5CM
語言 /
裝訂 /
級別 /

活動