Gakken Gaspard et Lisa Fan Tape Dot Pi 1入 | 誠品線上

Gakken Gaspard et Lisa Fan Tape Dot Pi 1入

商品描述 Gakken Gaspard et Lisa Fan Tape Dot Pi 1入:Gakken《紙膠帶》:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全

內容簡介

內容簡介

商品規格

商品名 / Gakken Gaspard et Lisa Fan Tape Dot Pi 1入
簡介 / Gakken Gaspard et Lisa Fan Tape Dot Pi 1入:Gakken《紙膠帶》:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全
誠品26碼 / 2680593894002
語言 /
材質 /
尺寸 / 5.6X5.6X1.7CM
裝訂 /
級別 /

活動