PLOTTER 004 Refill Memo Pad Narrow Grid | 誠品線上

PLOTTER 004 Refill Memo Pad Narrow Grid

商品描述 PLOTTER 004 Refill Memo Pad Narrow Grid:,萬用手冊內頁商品尺寸(cm):17X8X0cm材質:紙:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網

內容簡介

內容簡介 萬用手冊內頁商品尺寸(cm): 17 X 8 X 0 cm材質 :紙

商品規格

商品名 / PLOTTER 004 Refill Memo Pad Narrow Grid
簡介 / PLOTTER 004 Refill Memo Pad Narrow Grid:,萬用手冊內頁商品尺寸(cm):17X8X0cm材質:紙:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網
誠品26碼 / 2681867775003
重量(g) / 379
尺寸 / 17X8X0CM
材質 /
語言 /
級別 /
裝訂 /

活動