2022 Greeting Life Diary A6 Panda Two | 誠品線上

2022 Greeting Life Diary A6 Panda Two

商品描述 2022 Greeting Life Diary A6 Panda Two:,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。

商品規格

商品名 / 2022 Greeting Life Diary A6 Panda Two
簡介 / 2022 Greeting Life Diary A6 Panda Two:,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。
誠品26碼 / 2682036096004
尺寸 / 15X11X0.4CM
重量(g) / 0
材質 / 紙 PVC聚氯乙烯
裝訂 /
類別 / 耶誕 新年
級別 /
語言 /