2022 RYU-RYU Diary B6 Monthly & Weekly Ash Gray | 誠品線上

2022 RYU-RYU Diary B6 Monthly & Weekly Ash Gray

商品描述 2022 RYU-RYU Diary B6 Monthly & Weekly Ash Gray:,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化

商品規格

商品名 / 2022 RYU-RYU Diary B6 Monthly & Weekly Ash Gray
簡介 / 2022 RYU-RYU Diary B6 Monthly & Weekly Ash Gray:,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化
誠品26碼 / 2682014083002
材質 / 紙 PVC聚氯乙烯
重量(g) / 260
尺寸 / 18.7X13.2X1CM
語言 /
裝訂 /
類別 / 耶誕 新年
級別 /

活動