MIDORI Limited Edition Mesh Pen Pouch Pale Pink | 誠品線上

MIDORI Limited Edition Mesh Pen Pouch Pale Pink

商品描述 MIDORI Limited Edition Mesh Pen Pouch Pale Pink:,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化

商品規格

商品名 / MIDORI Limited Edition Mesh Pen Pouch Pale Pink
簡介 / MIDORI Limited Edition Mesh Pen Pouch Pale Pink:,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化
誠品26碼 / 2682022825007
材質 / 尼龍
尺寸 / 12.5X21X3CM
重量(g) / 0
語言 /
裝訂 /
級別 /

活動