Ang Maabiabihon nga Alimango (Cebuano Edition of The Caring Crab) | 誠品線上

Ang Maabiabihon nga Alimango (Cebuano Edition of The Caring Crab)

作者 Tuula Pere
出版社 Ingram International Inc
商品描述 Ang Maabiabihon nga Alimango (Cebuano Edition of The Caring Crab):,ColintheCrab,themostskillfulbuilderontheeasternriverbank,neverhesitatestohelphisfriends.Now

內容簡介

內容簡介 Colin the Crab, the most skillful builder on the eastern riverbank, never hesitates to help his friends. Now Colin is busy with his own new project-a garden pavilion for his home. But after a week of hard work, the pavilion of his dreams is still unfinished. Even worse, a boisterous fish family has taken over the construction site. The exhausted Colin buries himself under a blanket and refuses to open his curtains. Puzzled, Colin's friends call an emergency meeting-it's time for them to take action -----Si Allan ang Alimango, ang pinakamaayo nga magtutukod ngadto sa sidlakang bahin sa tampi, wala gayud magduhaduha sa pagtabang sa iyang mga higala. Human ang usa ka semana nga pagkayod, ang asul nga templete sa hardin nga iyang gipangandoy wala pa gayud mahuman, ug adunay usa ka pamilya sa mga sabaan nga isda nga nangilog sa iyang lugar nga gatukuran.Si Allan, gikapoy, gilubong iyang kaugalingon ilalom sa habol ug nagdumili sa pag-abli sa iyang mga kurtina . Natingala ang mga higala ni Allan. Nagpatawag sila ug kalit nga miting. Panahon na para mulihok ang iyang mga higala.

商品規格

書名 / Ang Maabiabihon nga Alimango (Cebuano Edition of The Caring Crab)
作者 / Tuula Pere
簡介 / Ang Maabiabihon nga Alimango (Cebuano Edition of The Caring Crab):,ColintheCrab,themostskillfulbuilderontheeasternriverbank,neverhesitatestohelphisfriends.Now
出版社 / Ingram International Inc
ISBN13 / 9789523254787
ISBN10 /
EAN / 9789523254787
誠品26碼 /
尺寸 / 25.4X20.3X0.4CM
重量(g) / 167.8
語言 / 3:英文
級別 / N:無
頁數 / 56
裝訂 / P:平裝